ESGALIA õigusbüroo
Kvalifitseeritud õigusabi soodsa hinnaga
Hinnakiri

Teenus Hind
Suulised konsultatsioonid Eesti Vabariigi seadusandluses:
- juriidilised isikud
- füüsilised (era) isikud
8 €/15 min.
20 €/30 min.
15 €/30 min.
Võla sissenõudmine juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt 64 € (lepingu tasu)
+ % sissenõutud kliendi kasuks summadest
Kirjalikud konsultatsioonid Eesti Vabariigi seadusandluses al. 20 €
Lepingute ja teiste juriidiliste dokumentide ekspertiis, muutmine ja täiendamine 60 €/tund
Kokkulepete, lepingute ja teiste juriidiliste dokumentide koostamine

Avaldus kiirmenetluses - 80 €
Täitmisavaldus - 80 €
al. 70 € (lepingud)
al. 100 € /tund (hagid, kaebused)
al. 20 € (muud juriid. dok-did)
Ettevalmistus kliendi huvide kaitsmiseks, s.h. kohtuistungiks või töövaidluskomisjonis esitatud materjalide alusel al. 70 €/tund
Asja materjalidega tutvumine kohtus või õigusbüroo väljaspool (kaas arvatud kohale tuleku ja tagasi büroosse tuleku aeg) al. 80 €/tund
Huvide esindamine I (esimese) aste kohtus tsiviil- ning haldus asjades
* Tasu sõltub kohtuistungite arvust ning asja keerulisusest
al. 100 €/tund
Huvide esindamine II aste kohtus al. 120 €
Esindamine töövaidlustes al. 52 €
Üksikute esindamise ülesannete täitmine, mitte seotud esindamisega kohtus (kaas arvatud kohale tuleku aeg) 52 €/tund
Firmade juriidiline teenindamine lepingute järgi al. 64 €
Tulundus ning mittetulundus ühingute moodustamine
Korteriühistu
KÜ juristi osavõtmisega
al. 100 €
192 €
352 €
Tegutsevate firmade põhikirjade muutmine ja uue kande tegemine al. 52 €
Huvide esindamine kriminaalasjades, s.h. kohtus al. 100 €/tund
Kohtusse ja muu asutustesse dokumentide toimetamine al. 15 €
KÜ Põhikiri ja kodukord 45 €
Koopia 0.25 €/tk.

Hindadele ei lisandu käibemaks.

Copyright by OÜ Esgalia © 2021. All rights reserved.