ESGALIA õigusbüroo
Kvalifitseeritud õigusabi soodsa hinnaga
Teenused

Õigusbüroo Esgalia pakub järgmisi teenuseid:

• juriidilised konsultatsioonid Eesti Vabariigi kõikides õigusvaldkondades, s.h. tolli seadusandluses;

• huvide esindamine kohtus, politseis, prokuratuuris, töövaidluskomisjonis, tarbijakaitses ja muudes komisjonides, riiklikes ja munitsipaalasutustes, läbirääkimistel;

• võla sissenõudmine juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (inkasso);

• probleemide lahendamine seoses laenu (võlgade) tagastamisega, võlausaldajate poolt tehtavate õigusvastaste tegude tõkestamine, laenulepingute vaidlustamine;

• juriidiliste ja füüsiliste isikute pankroti või saneerimise menetluses osalemine, võlgniku kohustustest vabastamine;

• lepingute, s.h. abielulepingute ja teiste õigusalaste dokumentide koostamine või nende ekspertiis;

• firmade registreerimine ja muudatuste kandmine äriregistrisse;

• sisemiste dokumentide, töölepingute, töö sisekorraeeskirjade, ametijuhendite, käskkirjade, korralduste vormistamine jne.

Juriidilistele isikutele osutame nii ühekordseid teenuseid kui ka sõlmime õigusteenuste lepinguid, mis võimaldavad vähendada teenuste maksumust.

Eelnev konsultatsioon telefoni teel - tasuta!

Töökeeled: eesti, vene.
Tööaeg: 10.00-18.00 tööpäevadel. ( kokkuleppel ka väljaspool tööaega).

Teenuseid osutatakse meie büroos, telefoni teel, e-posti teel, kliendi asukohas või muus sobivas paigas.

Copyright by OÜ Esgalia © 2021. All rights reserved.